[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 11)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tĩnh)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 11

~o0o~

Thêm

[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 6)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tĩnh ) ~ Chương 6


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 6

~o0o~

Thêm

Bảo vệ: Dục thần chi quả biệt sách (hạ)

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: