Dục thần chi quả biệt sách

Hình chỉ mang tính chất minh họa a

Dục thần chi quả biệt sách

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Dịch: QT ca ca

Edit: Mộ Dung gia

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Văn án

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng…

Yêu một người có bao nhiêu thống khổ, Tử Nhã thực sự sâu sắc thấu hiểu.

Cho dù những gì đánh mất đều đã trở lại cũng không thể nào như lúc ban đầu.

Biết rõ hồ vương kiêu ngạo cao cao tại thượng đã hết sức bù đắp lại nhưng trái tim từng bị thương tổn vẫn không dám tin tưởng.

Dù đã đoàn tụ, vết sẹo trong lòng vẫn còn tồn tại?

Đối mặt hồ vương khát cầu tâm tư được hồi báo, Tử Nhã không khỏi do dự…

%d bloggers like this: